BDS Sắp xếp theo: Cập Nhật Trang 1

Tìm Kiếm Bất Động Sản

2705 kết quả

BDS Sắp xếp theo: Cập Nhật

Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

9.5Tr
60
158.3K
0
0
0
0
0
0
Chưa Biết
2 ngày trước
2 tuần trước

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

55 Tỷ
110
500Tr
5
22
3
20
0
3
Chưa Biết
3 ngày trước
3 ngày trước

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

110Tr
330
333.3K
5
22
3
20
0
3
Chưa Biết
3 ngày trước
3 ngày trước

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

250Tr
609
410.5K
29
21
1
20
0
0
Chưa Biết
3 ngày trước
2 tháng trước

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

55Tr
176
312.5K
4
18
3
20
0
0
Chưa Biết
4 ngày trước
4 ngày trước

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

80Tr
500
160K
5
20
5
12
0
5
Chưa Biết
4 ngày trước
4 ngày trước

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

55Tr
320
171.9K
4
20
4
12
6
6
Chưa Biết
4 ngày trước
4 ngày trước

Phường 02, Quận 3, Hồ Chí Minh

6.1 Tỷ
21
287.7Tr
0
0
0
0
0
0
Chưa Biết
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước

Phường 05, Quận 3, Hồ Chí Minh

4.5 Tỷ
41
107.7Tr
0
0
0
0
0
0
Chưa Biết
1 tuần trước
1 tuần trước

Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

95 Tỷ
336
282.7Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

125 Tỷ
420
297.6Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

5 Tỷ
32
157.1Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước

Phường 04, Quận 3, Hồ Chí Minh

3.3 Tỷ
16
206.3Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước