BDS Nhà, Cho Thuê, Sắp xếp theo: Cập Nhật Phường 03, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Trang 1

Tìm Kiếm Bất Động Sản

8 kết quả

BDS Nhà, Cho Thuê, Sắp xếp theo: Cập Nhật Phường 03, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 03, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

7Tr
46
152.2K
0
0
2
2
1
2
Chưa Biết
3 tháng trước
7 tháng trước

Phường 03, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

12Tr
84
142.9K
3.2
10
2.5
3
2
2
Đông Nam
5 tháng trước
5 tháng trước
7 tháng trước
10 tháng trước

Phường 03, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

104Tr
450
231.1K
7
14
5
20
0
0
Chưa Biết
7 tháng trước
8 tháng trước