BDS Nhà, Bán, Sắp xếp theo: Cập Nhật Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Trang 1

Tìm Kiếm Bất Động Sản

21 kết quả

BDS Nhà, Bán, Sắp xếp theo: Cập Nhật Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước

Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

9 Tỷ
18
500Tr
0
0
3
90
0
0
Chưa Biết
2 tháng trước
6 tháng trước

Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

11.7 Tỷ
72
162.5Tr
4
18
3
8
5
3
Chưa Biết
2 tháng trước
1 năm trước

Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

18 Tỷ
100
180Tr
4
25
2
12
6
5
Chưa Biết
7 tháng trước
1 năm trước

Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

14 Tỷ
96
145.6Tr
4
24
2
16
0
0
Chưa Biết
7 tháng trước
1 năm trước

Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

13 Tỷ
72
180.6Tr
4
18
0
8
0
0
Chưa Biết
7 tháng trước
1 năm trước

Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

4.9 Tỷ
33
147Tr
3.3
11.5
3
Hơn 24m
2
3
Chưa Biết
8 tháng trước
8 tháng trước

Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

23.8 Tỷ
66
360.6Tr
6
12
5
8-12m
Chưa Biết
8 tháng trước
10 tháng trước