BDS Bình Quới, Sắp xếp theo: Cập Nhật Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Trang 1

Tìm Kiếm Bất Động Sản

16 kết quả

BDS Bình Quới, Sắp xếp theo: Cập Nhật Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

2.6 Tỷ
75
34.7Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

5.6 Tỷ
92
61.2Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước

28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

18Tr
250
72K
0
0
0
9
4
3
Chưa Biết
6 tháng trước
7 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
10 tháng trước
6 tháng trước
7 tháng trước
6 tháng trước
7 tháng trước

Phường 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

11Tr
120
91.7K
0
0
0
9
2
2
Chưa Biết
6 tháng trước
7 tháng trước

Phường 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

11Tr
120
91.7K
0
0
0
9
2
2
Chưa Biết
6 tháng trước
7 tháng trước