BDS Lê Quang Định, Sắp xếp theo: Cập Nhật Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Trang 1

Tìm Kiếm Bất Động Sản

20 kết quả

BDS Lê Quang Định, Sắp xếp theo: Cập Nhật Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 05, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

10Tr
77
129.9K
3.5
5.5
2
0
1
1
Chưa Biết
5 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước

Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

100Tr
520
192.3K
4
20
6.5
20
0
0
Chưa Biết
6 tháng trước
9 tháng trước

14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

10Tr
80
125K
3.8
21
1
3
1
1
Chưa Biết
7 tháng trước
8 tháng trước

Phường 07, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

45Tr
160
281.3K
5
20
2
Hơn 24m
1
2
Chưa Biết
8 tháng trước
1 năm trước
8 tháng trước
1 năm trước
8 tháng trước
1 năm trước