BDS Nguyễn Văn Đậu, Sắp xếp theo: Cập Nhật Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Trang 1

Tìm Kiếm Bất Động Sản

32 kết quả

BDS Nguyễn Văn Đậu, Sắp xếp theo: Cập Nhật Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 06, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

9.9 Tỷ
69
143.5Tr
3.9
18
4
4
4
3
Chưa Biết
3 tháng trước
9 tháng trước

Phường 06, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

9.9 Tỷ
70
141.4Tr
4
18
4
5
4
3
Chưa Biết
5 tháng trước
5 tháng trước
6 tháng trước
9 tháng trước
6 tháng trước
1 năm trước

Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

124.2Tr
300
414K
0
0
8
13
0
0
Chưa Biết
6 tháng trước
9 tháng trước
6 tháng trước
9 tháng trước
6 tháng trước
9 tháng trước
6 tháng trước
7 tháng trước