BDS Nguyễn Xí, Sắp xếp theo: Cập Nhật Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Trang 1

Tìm Kiếm Bất Động Sản

28 kết quả

BDS Nguyễn Xí, Sắp xếp theo: Cập Nhật Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

23 Tỷ
216
106.5Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

23 Tỷ
216
106.5Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

7.6 Tỷ
45
168.9Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1.3 Tỷ
22
56.8Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

10.5 Tỷ
90
116.7Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

175 Tỷ
1,000
175Tr
17
55
7
16
5
10
Đông Bắc
3 tháng trước
3 tháng trước