BDS Phan Văn Trị, Sắp xếp theo: Cập Nhật Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Trang 1

Tìm Kiếm Bất Động Sản

22 kết quả

BDS Phan Văn Trị, Sắp xếp theo: Cập Nhật Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước

Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

11.3 Tỷ
65
173.8Tr
0
0
0
0
0
0
0
2 tuần trước
2 tuần trước

Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

11.3 Tỷ
65
173.8Tr
0
0
0
0
0
0
0
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
5 tháng trước
5 tháng trước

Phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

27Tr
130
207.7K
4.5
20
1.5
12
1
1
Chưa Biết
5 tháng trước
5 tháng trước

Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

25Tr
120
208.3K
4
30
1
12
0
2
Chưa Biết
5 tháng trước
5 tháng trước

Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

11Tr
99
111.1K
4.5
11
2
20
2
2
Chưa Biết
6 tháng trước
6 tháng trước

Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

5.5Tr
40
137.5K
0
0
0
24
1
1
Chưa Biết
6 tháng trước
10 tháng trước

Phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

13.2 Tỷ
110
0 đ
3.8
29
4
12
0
0
Chưa Biết
7 tháng trước
1 năm trước

Phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

115Tr
1,188
96.8K
12
33
3
16
10
10
Chưa Biết
7 tháng trước
1 năm trước

Phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

62 Tỷ
396
156.6Tr
12
33
3
16
10
10
Chưa Biết
7 tháng trước
1 năm trước

Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

23.8 Tỷ
66
360.6Tr
6
12
5
8-12m
Chưa Biết
8 tháng trước
10 tháng trước