BDS Nhà, Bán, Sắp xếp theo: Cập Nhật Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Trang 1

Tìm Kiếm Bất Động Sản

158 kết quả

BDS Nhà, Bán, Sắp xếp theo: Cập Nhật Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước

Phường 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

2.6 Tỷ
75
34.7Tr
0
0
0
0
0
0
0
2 tuần trước
2 tuần trước

Phường 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

5.6 Tỷ
92
61.2Tr
0
0
0
0
0
0
0
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước

Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

23 Tỷ
216
106.5Tr
0
0
0
0
0
0
0
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước

Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

7.6 Tỷ
45
168.9Tr
0
0
0
0
0
0
0
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước

Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

1.3 Tỷ
22
56.8Tr
0
0
0
0
0
0
0
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước