BDS Nhà, Bán, Sắp xếp theo: Cập Nhật Phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh Trang 1

Tìm Kiếm Bất Động Sản

15 kết quả

BDS Nhà, Bán, Sắp xếp theo: Cập Nhật Phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

8.6 Tỷ
72
119.4Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

7.5 Tỷ
64
117.2Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

6.9 Tỷ
66
104.5Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

4 Tỷ
43
92.3Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

18 Tỷ
102
176.5Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

6.5 Tỷ
59
109.3Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước