BDS Nhà, Bán, Sắp xếp theo: Cập Nhật Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh Trang 1

Tìm Kiếm Bất Động Sản

11 kết quả

BDS Nhà, Bán, Sắp xếp theo: Cập Nhật Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

8.5 Tỷ
87
97.7Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

2.2 Tỷ
21
102.4Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

5.5 Tỷ
63
87.3Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

3.7 Tỷ
35
104.3Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

9.2 Tỷ
100
92Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

15.6 Tỷ
178
87.6Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

7.3 Tỷ
130
56.2Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước

Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

6.2 Tỷ
93
66.7Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước