BDS Đất, Bán, Sắp xếp theo: Cập Nhật Thủ Đức, Hồ Chí Minh Trang 1

Tìm Kiếm Bất Động Sản

21 kết quả

BDS Đất, Bán, Sắp xếp theo: Cập Nhật Thủ Đức, Hồ Chí Minh

1 tuần trước
2 tuần trước

Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

6.5 Tỷ
100
65Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước

Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

7.6 Tỷ
183
41.5Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước

Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

6.2 Tỷ
112
55Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước

Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

3.5 Tỷ
68
50.7Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước

Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

9 Tỷ
87
103.4Tr
5
17
0
5
0
0
Đông Nam
1 tháng trước
3 tháng trước