BDS Đất, Bán, Sắp xếp theo: Cập Nhật Hồ Chí Minh Trang 1

Tìm Kiếm Bất Động Sản

54 kết quả

BDS Đất, Bán, Sắp xếp theo: Cập Nhật Hồ Chí Minh

1 tuần trước
1 tuần trước

Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

650 Tỷ
35
18.6 Tỷ
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

26.5 Tỷ
220
120.5Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

55 Tỷ
335
164.2Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

40 Tỷ
286
139.9Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước

An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

23.5 Tỷ
100
235Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

6.8 Tỷ
68
100Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

125 Tỷ
344
363.4Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước

Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

6.5 Tỷ
100
65Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước

Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

7.6 Tỷ
183
41.5Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước

Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

6.2 Tỷ
112
55Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước

Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

3.5 Tỷ
68
50.7Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước