BDS Nhà, Bán, Sắp xếp theo: Cập Nhật Hồ Chí Minh Trang 1

Tìm Kiếm Bất Động Sản

542 kết quả

BDS Nhà, Bán, Sắp xếp theo: Cập Nhật Hồ Chí Minh

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

55 Tỷ
110
500Tr
5
22
3
20
0
3
Chưa Biết
3 ngày trước
3 ngày trước

Phường 02, Quận 3, Hồ Chí Minh

6.1 Tỷ
21
287.7Tr
0
0
0
0
0
0
Chưa Biết
1 tuần trước
1 tuần trước

Phường 05, Quận 3, Hồ Chí Minh

4.5 Tỷ
41
107.7Tr
0
0
0
0
0
0
Chưa Biết
1 tuần trước
1 tuần trước

Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

95 Tỷ
336
282.7Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

125 Tỷ
420
297.6Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

5 Tỷ
32
157.1Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Phường 04, Quận 3, Hồ Chí Minh

3.3 Tỷ
16
206.3Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước

Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

188Tr
358
525.1K
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh

39.5 Tỷ
66
598.5Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh

5 Tỷ
20
250Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh

3.9 Tỷ
24
162.5Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh

4 Tỷ
20
202Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

20 Tỷ
133
150.4Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

60 Tỷ
300
200Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

26 Tỷ
94
276.6Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước