BDS Bán, Sắp xếp theo: Cập Nhật Trang 1

Tìm Kiếm Bất Động Sản

687 kết quả

BDS Bán, Sắp xếp theo: Cập Nhật

Phường 02, Quận 3, Hồ Chí Minh

6.1 Tỷ
21
287.7Tr
0
0
0
0
0
0
Chưa Biết
2 ngày trước
1 tuần trước

Phường 05, Quận 3, Hồ Chí Minh

4.5 Tỷ
41
107.7Tr
0
0
0
0
0
0
Chưa Biết
3 ngày trước
1 tuần trước

Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

95 Tỷ
336
282.7Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

125 Tỷ
420
297.6Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

5 Tỷ
32
157.1Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Phường 04, Quận 3, Hồ Chí Minh

3.3 Tỷ
16
206.3Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước

Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

650 Tỷ
35
18.6 Tỷ
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

26.5 Tỷ
220
120.5Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

55 Tỷ
335
164.2Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước

Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

40 Tỷ
286
139.9Tr
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước

Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

188Tr
358
525.1K
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước