BDS Nhà, Bán, Sắp xếp theo: Giá Thấp Trước Trang 1

Tìm Kiếm Bất Động Sản

542 kết quả

BDS Nhà, Bán, Sắp xếp theo: Giá Thấp Trước

2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước

Nhà Bán 78, tại Số 11

An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

16.5Tr
68
242.6K
4
17
4
0
5
3
Chưa Biết
3 tháng trước
8 tháng trước

Phường 01, Quận 3, Hồ Chí Minh

18Tr
48
375K
4
12
3.5
20
6
3
Chưa Biết
3 tháng trước
1 năm trước
2 tuần trước
2 tuần trước

Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

188Tr
358
525.1K
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước

Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

985Tr
46
21.4Tr
0
0
0
0
0
0
0
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước
2 tuần trước