BDS Nhà, Cho Thuê, Sắp xếp theo: Cập Nhật Trang 1

Tìm Kiếm Bất Động Sản

752 kết quả

BDS Nhà, Cho Thuê, Sắp xếp theo: Cập Nhật

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

110Tr
330
333.3K
5
22
3
20
0
3
Chưa Biết
3 ngày trước
3 ngày trước

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

250Tr
609
410.5K
29
21
1
20
0
0
Chưa Biết
3 ngày trước
2 tháng trước

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

55Tr
176
312.5K
4
18
3
20
0
0
Chưa Biết
4 ngày trước
4 ngày trước

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

80Tr
500
160K
5
20
5
12
0
5
Chưa Biết
4 ngày trước
4 ngày trước

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

55Tr
320
171.9K
4
20
4
12
6
6
Chưa Biết
4 ngày trước
4 ngày trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước

An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

35Tr
0
0 đ
0
0
0
0
0
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

55Tr
400
137.5K
4
25
4
8
6
0
Chưa Biết
1 tuần trước
1 tuần trước