header-logo2.png Chỉ 1

Chính Sách Bảo Mật

Công ty Cổ Phần AMHOUSING (sau đây gọi tắt là "AMHUOSING") tôn trọng và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng, dữ liệu Bất Động Sản. AMHUOSING cam kết sẽ thực hiện các biện pháp liên quan để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng tuân theo các quy định pháp luật áp dụng về bảo mật thông tin/dữ liệu cá nhân. Chính sác bảo mật (sau đây gọi tắt là "Chính Sách") được lập nhằm quy định cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu khi bạn truy cập vào trang www.chi1.vn, App ứng dụng liên quan (sau đây gọi tắt là "Chi1 và App").

Bằng việc sử dụng các Dịch vụ, đăng ký Tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập www.chi1.vn, bạn xác nhận và đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như quy định trong Chính Sách này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN NHƯ QUY ĐỊNH TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRUY CẬP TRANG WWW.CHI1.VN CỦA CHÚNG TÔI.

AMHOUSING có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật CHÍNH SÁCH này tại từng thời điểm. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại Chính Sách Bảo Mật này để theo dõi bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với CHÍNH SÁCH.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Những thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn các thông tin sau:

a) Thông tin tài khoản như họ và tên, địa chỉ email, địa chỉ, giới tính, ngày sinh, ảnh hồ sơ, số điện thoại di động;

b) Dữ liệu khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng Chi1 và App của chúng tôi như địa chỉ IP, các thông tin về trình duyệt, các địa chỉ bạn đã truy cập trên Nền tảng, thời gian bạn hoạt động trên Chi1 và App của chúng tôi;

c) Dữ liệu về vị trí như vị trí điện thoại di động của bạn và/hoặc bất kỳ thông tin vị trí nào như khi bạn chụp và chia sẻ vị trí của bạn với chúng tôi dưới dạng hình ảnh hoặc video của bạn và tải nội dung đó lên Chi1 và App;

d) Dữ liệu về lịch sử, nội dung hội thoại giữa bạn và (các) người dùng khác trên Chi1 và App của chúng tôi khi trao đổi thông qua chức năng liên lạc với các bên giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh.

e) Bất kỳ thông tin, dữ liệu nào khác được tiết lộ bởi bạn khi bạn đăng nhập, sử dụng Chi1 và App của chúng tôi như sở thích của bạn trong việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và/hoặc từ các bên thứ ba của chúng tôi.

f) Bất kỳ dữ liệu, thông tin tổng hợp khác về nội dung người dùng sử dụng.

2. Số điện thoại di động

 Bằng cách cung cấp số điện thoại di động cho chúng tôi, bạn đồng ý và ủy quyền cho chúng tôi hoặc bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện các cuộc gọi tiếp thị qua điện thoại tự động hoặc được ghi trước và / hoặc tin nhắn văn bản đến số bạn cung cấp. Bạn không cần phải đồng ý với các cuộc gọi này như một điều kiện để mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào, nhưng việc từ chối chấp thuận của bạn có thể ngăn chúng tôi cung cấp một số dịch vụ nhất định cho bạn. Sự đồng ý này bao gồm tất cả các cuộc gọi và tin nhắn tiếp thị qua điện thoại được xác định trước hoặc được đặt trước trong tương lai từ chúng tôi hoặc bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện các cuộc gọi này. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý nhận tin nhắn văn bản bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với AMHOUSING, kể cả bằng cách nhắn tin STOP.

 3. Thông tin tổng hợp

Chúng tôi có thể thu thập thông tin thống kê chung, phi cá nhân, về việc sử dụng Chi1 và App, chẳng hạn như có bao nhiêu khách truy cập truy cập vào một trang cụ thể trên Trang web, họ ở lại trang đó bao lâu và siêu liên kết nào, nếu có, họ nhấp vào. Thông tin này thể hiện tổng quan chung về người dùng của chúng tôi, bao gồm thói quen xem của họ và cho phép chúng tôi và các bên thứ ba khác sửa đổi thông tin, khuyến mãi, ưu đãi và / hoặc giảm giá cho các sản phẩm và dịch vụ dựa trên lưu lượng truy cập và hành vi của người dùng. Chúng tôi thu thập thông tin này thông qua việc sử dụng các công nghệ như 'cookie' và đèn hiệu web, được thảo luận chi tiết hơn dưới đây. Chúng tôi thu thập thông tin này để giúp nâng cao Chi1 và App nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách truy cập.

4. Thông tin bên thứ ba

Chúng tôi có thể bổ sung thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin từ các nguồn khác, chẳng hạn như thông tin để xác thực hoặc cập nhật địa chỉ, thẻ thanh toán hoặc thông tin về nhân khẩu học và lối sống khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp chúng tôi duy trì tính chính xác của thông tin chúng tôi thu thập, cho phép chúng tôi thực hiện các sản phẩm và dịch vụ của mình, nhằm mục tiêu để chúng tôi có thể thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi bạn có thể quan tâm và cho phân tích kinh doanh nội bộ hoặc các mục đích kinh doanh khác phù hợp với quy định của Pháp luật.

5. Cookies

Chi1 và App có thể tự động thu thập thông tin và dữ liệu không thể nhận dạng cá nhân thông qua việc sử dụng cookie. Cookies là các tệp văn bản nhỏ mà một trang web sử dụng để nhận ra người dùng lặp lại, tạo điều kiện cho người dùng truy cập vào trang web nhanh hơn và tạo điều kiện cho việc sử dụng trang web tốt hơn. Cookies cũng cho phép một trang web theo dõi hành vi sử dụng và biên dịch thông tin sử dụng trang web sẽ cho phép cải thiện nội dung và quảng cáo mục tiêu. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn kiểm soát cookie, bao gồm việc có chấp nhận chúng hay không và cách loại bỏ chúng. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình thông báo cho bạn nếu bạn nhận được cookie hoặc bạn có thể chọn chặn cookie bằng trình duyệt của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số tính năng của Chi1 và App của chúng tôi có thể không hoạt động hoặc có thể chậm hơn nếu bạn từ chối cookie. Bạn cũng có thể nhận cookie từ các nhà quảng cáo của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác có liên kết trên Chi1 và App.

 6. Sử dụng thông tin

Thông tin Chi1 và App thu thập được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm

1. Để xem xét nội bộ;

2. Để cải thiện Trang web và Dịch vụ;

3. Để tối ưu hóa việc cung cấp sản phẩm và / hoặc dịch vụ của bên thứ ba;

4. Để thông báo cho bạn về các cập nhật cho Chi1 và App;

5. Để cho bạn biết về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi mà bạn có thể quan tâm;

6. Cho các mục đích tiếp thị của chúng tôi và tiếp thị giảm giá được cung cấp thông qua Chi1 và App của chúng tôi bởi các nhà cung cấp dịch vụ;

7. Để thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm các dịch vụ được cá nhân hóa hoặc nâng cao, do bạn yêu cầu;

8. Phân tích kinh doanh nội bộ hoặc các mục đích kinh doanh khác phù hợp với nhiệm vụ của chúng tôi;

9. Để thực hiện các mục đích khác được tiết lộ cho bạn và bạn đồng ý.

 

 

 

  • Chia Sẻ