header-logo2.png Chỉ 1

Điều Khoản Sử Dụng

Điều 1: Quyền Sở Hữu

Các nội dung (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các văn bản, ảnh chụp, bản ghi hình, bản ghi âm, đồ họa), tính năng và dịch vụ khác nhau được cung cấp trên www.chi1.vn và App ứng dụng liên quan đến www.chi1.vn được bảo hộ theo bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của Công Ty Cổ Phần AMHOUSING.

Công Ty Cổ Phần AMHOUSING gọi tắt AMHOUSING

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng một cách cẩn thận. Bằng cách truy cập, tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ trang web và dịch vụ nào, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này.

Điều 2: Sửa đổi Điều khoản sử dụng

1. AMHOUSING có thể đơn phương sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào và có hiệu lực khi đăng Điều khoản sử dụng đã sửa đổi trên www.chi1.vn, có hoặc không có thông báo cho bạn.

2. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét thông tin được đăng trên www.chi1.vn để kịp thời nắm bắt về những thay đổi trong Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản được sửa đổi, bạn đồng ý ngừng ngay lập tức sử dụng Trang web và Dịch vụ và cung cấp thông báo AMHOUSING để xóa bạn khỏi mọi danh sách liên quan đến bạn thông qua việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Điều 3: Hoạt động trang www.chi1.vn và cung cấp các dịch vụ

1. AMHOUSING có quyền toàn quyền sửa đổi, cập nhật, tạm dừng hoặc ngừng các Trang web và Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần, theo quyết định riêng của chúng tôi, bất cứ lúc nào và có hoặc không có thông báo cho bạn.

2. AMHOUSING sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào khác về bất kỳ sửa đổi, cập nhật, đình chỉ hoặc ngừng trang www.chi1.vn và các dịch vụ.

Điều 4: Quy định đăng tin 

1. Tin đăng bằng tiếng Việt, có dấu, chữ thường, chỉ viết hoa đầu câu và danh từ riêng, đúng chính tả, câu văn mạch lạc, rõ ràng, không chèn các ký tự đặc biệt.

2. Tin đăng không chứa các từ ngữ _ hình ảnh dung tục, nhạy cảm không phù hợp thuần phong mỹ tục, không đăng thông tin hoặc đề cập đến các chính trị gia, người nổi tiếng, tôn giáo, bạo lực.

3. Chỉ được phép đăng tin với mục đích đăng bán/cho thuê bất động sản. Không được đăng tin chỉ với mục đích quảng cáo, đẩy giá hoặc hạ giá BĐS hay bất kỳ BĐS mục đích nào khác.

4. Khi có nhiều tin đăng cùng đăng một BĐS, AMHOUSING có quyền chọn một tin đăng bất kỳ trong các tin đăng trên trang www.chi1.vn và các tin trùng còn lại sẽ bị hạ hoặc xóa khỏi hệ thống.

5. Đăng tin chọn đúng loại hình giao dịch: Bán / Cho Thuê.

6. Nếu tin đăng thuộc dự án, cần ghi rõ tên dự án BĐS.

7. Tin đăng bán/cho thuê BĐS phải điền đầy đủ các thông tin tại các trường thông tin ở giao diện đăng tin theo nội dung tin đăng. Tin đăng bắt buộc phải có Địa chỉ ( Số nhà, tên đường, phường, Quận, nếu thuộc dự án: mã số nền/căn hộ, tên dự án), Vị trí trên Google Maps, Hình ảnh, Số điện thoại chủ BĐS.

Điều 5: Miễn trừ trách nhiệm AMHOUSING

1. AMHOUSING không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với các tổn thất hoặc thiệt hại (dù trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, thực tế, dự phòng, mang tính hệ quả, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính răn đe hoặc cách khác) do việc sử dụng www.chi1.vn và App ứng dụng liên quan.

2. Bạn phải kiểm tra và tự chịu rủi ro liên quan thông tin về Bất Động Sản trên www.chi1.vn trước, trong và sau khi thực hiện giao dịch Bất Động Sản.

 

  • Chia Sẻ