header-logo2.png Chỉ 1

Tuyển Dụng

1. Số lượng 10 người.

2. Thời gian làm việc

  • Sáng 9 - 11h30
  • Chiều 13h30 - 16h30

3. Thù lao

  • Trả theo giờ 

4. Mô tả công việc

  a. Gọi điện chăm sóc chủ nhà:

  • Hỏi BĐS bán, cho thuê chưa?
  • Hỏi giá có thay đổi không?
  • Hỏi thông tin BĐS: địa chỉ, ngang, dài, diện tích, kết cấu nhà, hướng ...

 b. Đăng tin lên www.chi1.vn theo mẫu của Cty

5. Địa điểm làm việc: 208 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh

6. Liên hệ phỏng vấn: Anh Quý 0907076338

 

  • Chia Sẻ