Tuyển Dụng

Tuyển Dụng Sinh Viên Làm Việc Part Time

Người Đăng Tin

Tên: Chi1Admin

Số Điện Thoại: 0918881599

Đặt Lịch Hẹn

1. Số lượng 10 người.

2. Thời gian làm việc

3. Thù lao

4. Mô tả công việc

  a. Gọi điện chăm sóc chủ nhà:

 b. Đăng tin lên www.chi1.vn theo mẫu của Cty

5. Địa điểm làm việc: 208 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh

6. Liên hệ phỏng vấn: Anh Quý 0907076338